W Polsce toczy się debata, której oś wyznacza propozycja, aby na pracodawców nałożyć obowiązek informowania w ogłoszeniach rekrutacyjnych o wysokości oferowanego wynagrodzenia. Eksperci Hays dostrzegają zalety transparentności płac podczas procesów rekrutacyjnych – zwłaszcza w dobie rynku pracownika. Jak pokazuje badanie, pracownikom w ogłoszeniach rekrutacyjnych brakuje przede wszystkim informacji o wysokości wynagrodzenia.

Raport „(Nie)jawne oferowane wynagrodzenie – Przyszłość rynku pracy” przedstawia wyniki badania Hays poświęconego oczekiwaniom kandydatów względem ogłoszeń rekrutacyjnych oraz transparentności płac w organizacjach. W publikacji omówione jest również stanowisko pracodawców oraz ich obawy przed otwartym komunikowaniem wysokości wynagrodzeń.

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.