Praca zdalna w okresie pandemii z dnia na dzień stała się codziennością dla rzeszy pracowników. Początkowo firmy i szefowie zespołów stanęli przed wyzwaniem zapewnienia pracownikom narzędzi niezbędnych do kontynuowania pracy z domu. Jednak wraz z przedłużającym się okresem pracy zdalnej pojawiły się inne trudności i pytania.

Czy forma świadczenia pracy wpływa na efektywność?
Z jakimi wyzwaniami mierzą się osoby pracujące zdalnie?
Jaką rolę we wzmacnianiu poczucia przynależności pracowników zdalnych odgrywa kadra menedżerska?


Rozważania nad efektywnością pracy zdalnej i wpływem formy świadczenia pracy na poczucie przynależności pracowników, zainspirowały badanie przeprowadzone na grupie ponad 800 osób, które w okresie pandemii Covid-19 wykonywały swoje zawodowe obowiązki z domu. Jak wynika z raportu „Zaangażowanie w czasie pandemii. Wpływ Covid-19 i zdalnego trybu pracy na efektywność polskich firm”, stworzonego przez MC2 Innovations, we współpracy z Hays Poland i partnerem merytorycznym, Uniwersytetem SWPS, pracownicy wysoko oceniają swoją efektywność w tym modelu. Dostrzegają jednak konkretne wyzwania i braki wiążące się z wykonywaniem pracy poza siedzibą firmy.

Pobierz opis kluczowych wniosków

Jeśli chcesz zapoznać się z pełną treścią raportu, kliknij w poniższy link. Zostaniesz przeniesiony na stronę Carrotspot.


Pobierz raport