Po raz piętnasty oddajemy w Państwa ręce raport dotyczący wysokości płac w głównych sektorach rynkowych. W tym roku raport po raz kolejny jest uzupełniony wynikami badania przeprowadzonego przez Hays na grupie ponad 8700 pracowników i 3000 pracodawców, dotyczącego trendów i perspektyw na rynku pracy.

W publikacji znajdą Państwo zestawienie poziomów wynagrodzeń dla specjalistów i kadry menedżerskiej w podziale na 19 specjalizacji. Dane, które gromadziliśmy przez ostatnie 12 miesięcy, pozwalają nie tylko na przegląd obecnej sytuacji, ale także postawienie prognoz na cały 2019 rok. Raport płacowy zawiera zestawienia minimalnych, maksymalnych i optymalnych wynagrodzeń miesięcznych brutto. Dane zostały uśrednione dla całej Polski.

Pobieranie raportu rozpocznie się automatycznie po wypełnieniu formularza.

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.