Niezależnie od zawirowań politycznych i gospodarczych, branża IT od wielu lat jest jednym z najprężniej rozwijających się segmentów rynku. Zapotrzebowanie na specjalistyczne kompetencje utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie.

Umacniający się rynek kandydata, o czym niemal codziennie słyszymy w mediach, jest szczególnie widoczny w branży IT. Rok 2019 nie będzie jednak czasem znaczących wzrostów wynagrodzeń kontraktorów IT. Jest to związane między innymi ze zmniejszaniem się luki płacowej między specjalistami IT w Polsce i innymi krajami europejskimi. Dotyczy to zarówno specjalistów o unikalnych kompetencjach programistycznych, jak i tych pracujących w popularnych na rynku technologiach.

Raport płacowy IT Contacting jest lekturą ułatwiającą zrozumienie płac i mechanizmów na rynku IT kontraktingu w Polsce oraz pozytywnym spojrzeniem na wyzwania, z którymi zmierzą się pracownicy i pracodawcy.

Pobieranie raportu rozpocznie się automatycznie po wypełnieniu formularza.

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.