Hays - Recruiting experts worldwideHays - Recruiting experts worldwide
Sektor nowoczesnych usług dla biznesu nie hamuje i w dalszym ciągu jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi biznesu. Polska niezmiennie jest liderem w Europie pod względem liczby osób zatrudnionych w branży. Dynamiczny rozwój dotyczy zarówno największych ośrodków biznesowych, jak również mniejszych miast.

Na rynku nowoczesnych usług dla biznesu ogromne znaczenie ma zarówno rozbudowa istniejących centrów, jak również nowe, najczęściej zagraniczne inwestycje. Obecnie inwestorzy zagraniczni odpowiadają za ponad 80% zatrudnienia w sektorze, zarządzając zdecydowaną większością centrów. Doceniana jest lokalna dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej, infrastruktura i komunikacja oraz dostęp do wykwalifikowanych pracowników.

Raport płacowy poświęcony sektorowi nowoczesnych usług biznesowych zawiera informacje o specjalizacji centrów i oferowanych poziomach wynagrodzeń. Analiza płac prezentuje dane o poziomie płac na 30 stanowiskach.

Pobieranie raportu rozpocznie się automatycznie po wypełnieniu formularza. 

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.